Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Energy drinki info dla rodziców

Spotkanie z policjantem klas I gimnazjum

Problem otyłości – prezentacja

Dlaczego warto jeść śliwki 🙂

Dlaczego warto jeść jabłka 🙂

Plan zajęć  pedagoga Szkoły Podstawowej i Gimnazjum      

od 6 lutego 2017r.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Plan pedagoga

Gimnazjum

Anny Lass

 

10.45 – 13.40 9.45 – 13.40 14.25 – 15.15 8.00 – 9.00 12.40 – 13.45 10.45 – 13.45

Plan pedagoga

Szkoły Podstawowej

Stelli Trzebiatowskiej

9.00 – 12.50

10.00 – 11.00 

12.40 – 13.35

9.45 – 11.00

8.00 – 9.00

11.00 – 12.00

9.00 – 12.00

 „Europejski Tydzień Walki z Rakiem 2016”

Konkurs dla młodzieży

Dnia 07.04.2016r. odbyły się warsztaty w ramach programu edukacyjnego ,, Od dziewczynki do kobiety ‘’ dla dziewcząt klas II i III gimnazjum.  Warsztaty przeprowadziła wykwalifikowana położna Żaneta Szymańska z firmy Johnson & Johnson. 

Dnia 07.03.2016r. odbyły się szkolenie ,, Cyberprzemocy ” w ramach programu profilaktycznego dla klas gimnazjum. Warsztaty przeprowadzili  psycholog Bartosz Łapa oraz Anna Kuczkowska  z Centrum Interwencji Kryzysowej z Kartuz. 

Dnia 04.03.2016r. odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego  dla klas  III gimnazjum.

Warsztaty przeprowadzili doradcy zawodowi – pani Adrianna Blok oraz pani Ewelina Kożyczkowska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kartuzach. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Doradztwo zawodowe – informacja dla rodziców

Doradztwo zawodowe – informacje dla uczniów

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE:

to wsparcie oferowane przez powołane do tego osoby i instytucje klientom,  w szczególności uczniom, ich rodzicom, osobom bezrobotnym     lub poszukującym pracy, a także osobom planującym podjęcie nauki, w celu wyboru kierunku kształcenia bądź szkolenia, zawodu lub zatrudnienia, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości oraz realiów rynku pracy.  Doradztwo edukacyjno-zawodowe może być świadczone przez różne osoby, którym powierzono to zadanie, a w szczególności przed doradcę zawodowego.

ORIENTACJA ZAWODOWA:

to działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji – mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

DORADCA ZAWODOWY:

to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując   z rodzicami i nauczycielami  w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych  i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

 

 Prezentacja na temat wspomagania koncentracji i pamięci dzieci

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Anny Lass

od 11 stycznia 2016r.

Poniedziałek:      8.00 – 14.30      

Wtorek:              9.30 – 15.30      

Środa:                8.00 – 14.30          

Czwartek:           7.40 – 13.40          

Piątek:                8.00 – 13.00          

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEDAGOGA SZKOLNEGO

Kliknij

 

 

 

 

WAŻNE TELEFONY

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KARTUZACH

(58) 681 – 02 – 27

POLICJA W STĘŻYCY

(58) 684 – 33 – 07

GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

(58) 684 – 33 – 44

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

(58) 684 – 34 – 80

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH

(58) 685 – 33 – 20

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KARTUZACH

(58) 684 – 02 – 19

 

ARTYKUŁY:

 

 

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH:

To Top