Organizacje szkolne 2017/2018

Samorząd Uczniowski

Kolaże

18 września 2017 roku w naszej szkole odbyły się ogólnoszkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.  Podczas demokratycznego głosowania wyłoniony został następujący skład:

Przewodnicząca – Julia Kneba Zastępca z ramienia gimnazjum – Karolina Zaborowska Zastępca z ramienia szkoły podstawowej – Natalia Bednarek Sekretarz – Łukasz Mach Skarbnik – Aleksandra Szulist Szef sekcji kulturalno-rozrywkowej – Jakub Mach

Rada Samorządu Uczniowskiego ma wiele zadań i obowiązków. Przede wszystkim zamierza łączyć społeczność naszej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów poprzez działalność poszczególnych sekcji.

Opiekunami RSU są panie: Kamila Simon, Dorota Leśniowska, Aldona Mańska, Angelika Adamczyk

 4 DRUŻYNA HARCERSKA „KONICZYNA”   logo-zhp

„Harcerstwo nie wychowuje mas lecz pojedyncze jednostki.” DH „4 Drużyna Koniczyna ” (Hufiec Kościerzyna) działa przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy. Drużyna zrzesza harcerki i harcerzy ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Harcerki i harcerze regularnie biorą udział w imprezach hufcowych, reprezentują także drużynę w imprezach organizowanych przez UM w Kościerzynie I UG w Stężycy. Drużyna posiada własną harcówkę gdzie odbywają się zbiórki. Podczas każdej zbiórki obecny jest drużynowy/ opiekun  p. Karolina Hildebrandt.  i p. Krzysztof Kaczmarek. Zamierzenia  4 DH to :

 – dalsza integracja członków drużyny

 – zapewnienie ciągłości istnienia drużyny

 – rozwój harcerzy poprzez działanie zgodne z metodyką

 – udział harcerzy w warsztatach i kursach

 – przygotowanie harcerskiego biwaku hufcowego.

 

GROMADA ZUCHOWA LEŚNE DUSZKI

005

W roku szkolnym 2015/2016  I Gromada Zuchowa „Leśne Duszki” liczy 36 zuchów, nad którymi opiekę sprawuje instruktor  –  dh Małgorzata Tusk i panie:  Anita Klasa i Małgorzata Kropidłowska. Zbiórki odbywają się w poniedziałki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej.

Zuchowe atrakcje:

  • pasowanie na zuchów,
  • Harcerski Start w Garczynie,
  • zdobywanie sprawności,
  • Rajd Niepodległości w Kościerzynie,
  • biwak w szkole połączony z uroczystą wigilią zuchową,
  • biwak na zakończenie roku zuchowego.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK STĘŻYCA      orlik_santos

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Stężyca. Celem  działalności naszego UKS-u jest zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu, podnoszenie sprawności fizycznej oraz umiejętności technicznych młodych sportowców, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, integracja mieszkańców gminy Stężyca, promocja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy oraz całej Gminy Stężyca.

Przedstawiamy młodym sportowcom bardzo bogatą ofertę turniejów piłkarskich, które organizujemy na dostępnych dla nas obiektach sportowych, takich jak hala widowiskowo-sportowa, kompleks boisk Orlik oraz  2 trawiaste boiska piłkarskie.

Działalnością UKS Orlik Stężyca kieruje zarząd Klubu, w skład którego wchodzą

Prezes – Ireneusz Stencel, V-ce Prezes Grzegorz Gmyrek oraz Sekretarz – Wojciech Formela

 

SKLEPIK „JUTRZENKA”

 Sklepik prowadzą uczniowie klas gimnazjalnych. Największym powodzeniem cieszą się napoje i pieczywo. Zyski przekazywane są do RSU, który przeznacza je na bieżące potrzeby szkoły.Nad całą działalnością czuwaja p. Małgorzata Karcz i p. Monika Dułak.

 

SZKOLNE KOŁO PCK

 Organizacja ta w swoich szeregach ma uczniów klas IV-VI i gimnazjum. Oprócz działań związanych z promocją zdrowia, biorą udział w różnych akcjach na rzecz pomocy chorym i potrzebującym dzieciom. Do działań potrafią zachęcić całą naszą społeczność szkolną. Taką dużą akcją jest Powiatowy Konkurs PCK „Gorączka złota”.

 

To Top