Organizacje szkolne 2018/2019

Samorząd Uczniowski

42435031_1822706117850429_3406928635129495552_n-768x768

19 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się ogólnoszkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.  Podczas demokratycznego głosowania wyłoniony został następujący skład:

Przewodnicząca – Kinga Korda

Zastępca przewodniczącej- Magdalena Myszk

Przewodnicząca szkoły podstawowej – Julia Stefańska

Sekretarz – Krystian Lepak

Skarbnik – Dawid Wica

42485916_274369159869054_1707869908185907200_n-768x768

Szef sekcji kulturalno-rozrywkowej – Bianka Kulwikowska

Szef sekcji sportowej – Tomasz Jeszka

Szefowa sekcji naukowej – Oliwia Szalewska

Szefowa sekcji porządkowej – Natalia Bednarek

Rada Samorządu Uczniowskiego ma wiele zadań i obowiązków. Przede wszystkim zamierza łączyć społeczność naszej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów poprzez działalność poszczególnych sekcji. W tym roku sekcja naukowa zamierza poszerzyć swoją działalność na rzecz akcji charytatywnych, gdzie pragnie pomagać innym i dzielić się dobrem.

Opiekunami RSU są panie: Kamila Simon (sekcja kulturalno-rozrywkowa), Mateusz Zarach (sekcja sportowa), Iwona Mejer (sekcja porządkowa), Renata Dorau-Rospęk  (sekcja naukowa)

 

 4 DRUŻYNA HARCERSKA „KONICZYNA”   logo-zhp

„Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest.” ks. Kazimierz Lutosławski

4 Drużyna Harcerska Koniczyna należy do Hufca Kościerzyna. Działa przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy, zrzesza harcerki i harcerzy ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 zbiórki odbywają się co tydzień w poniedziałki na 9 godzinie lekcyjnej w harcówce. Drużyna liczy 26 członków, którzy pod opiekę pani Karoliny Kirszen regularnie się spotykają. Główne zamierzenia 4 DH to :
 –  integracja członków drużyny,
 – zapewnienie ciągłości istnienia drużyny,
 – rozwój harcerzy poprzez działanie zgodne z metodyką,
 – udział harcerzy w warsztatach i kursach,
 – przygotowanie harcerskiego biwaku hufcowego,
 – udział w imprezach organizowanych przez UM Kościerzyna oraz UG w Stężycy.

 

GROMADA ZUCHOWA LEŚNE DUSZKI

005

W roku szkolnym 2015/2016  I Gromada Zuchowa „Leśne Duszki” liczy 36 zuchów, nad którymi opiekę sprawuje instruktor  –  dh Małgorzata Tusk i panie:  Anita Klasa i Małgorzata Kropidłowska. Zbiórki odbywają się w poniedziałki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej.

Zuchowe atrakcje:

 • pasowanie na zuchów,
 • Harcerski Start w Garczynie,
 • zdobywanie sprawności,
 • Rajd Niepodległości w Kościerzynie,
 • biwak w szkole połączony z uroczystą wigilią zuchową,
 • biwak na zakończenie roku zuchowego.

 

SKLEPIK  SZKOLNY „JUTRZENKA”

buleczka

      W szkole funkcjonuje sklepik, którego zadaniem jest promowanie spożywania zdrowej żywności wśród dzieci zgodnie z zaleceniami dietetyków. Został dostosowany do ustawy obowiązującej od 1 września 2015 roku i prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych . Czynny jest codziennie w trakcie przerw między lekcjami. Z pomocą opiekuna uczniowie mogą zajmować się sprzedażą, ale tylko za zgodą rodziców.

     W sklepiku można kupić pyszne, świeże kanapki, pieczywo chrupkie, wafle ryżowe, chrupki kukurydziane i batony zbożowe. W sprzedaży znajdują się również napoje niegazowane bez zawartości cukru tj. woda oraz soki owocowe i warzywne.

    Wypracowane w ten sposób dochody przeznaczone są na poszerzenie asortymentu w sklepiku oraz na doraźne potrzeby szkoły i uczniów.

Cele:

 • wdrażanie uczniów do systematycznej pracy i odpowiedzialności,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • kształtowanie szacunku do pieniądza,
 • umiejętność prowadzenia rachunkowości,
 • racjonalne i właściwe gospodarowanie uzyskanymi przychodami,
 • kształtowanie nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania,
 • rozwijanie zainteresowań handlem i działalnością usługową,
 • kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących,
 • współdziałanie z innymi organizacjami na terenie szkoły.

                                                                       Monika Dułak  i Małgorzata Karcz

 IMG_0020

SZKOLNE KOŁO PCK

 Organizacja ta w swoich szeregach ma uczniów klas IV-VI i gimnazjum. Oprócz działań związanych z promocją zdrowia, biorą udział w różnych akcjach na rzecz pomocy chorym i potrzebującym dzieciom. Do działań potrafią zachęcić całą naszą społeczność szkolną. Taką dużą akcją jest Powiatowy Konkurs PCK „Gorączka złota”.

 

To Top