Dyrekcja

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy

od 2 listopada 2017r.

 

Lucyna Kerlin – dyrektor 

 

Elżbieta Popiela – wicedyrektor

Aneta Stuba-Wrońska – wicedyrektor

Jolanta Treder – Michalska – wicedyrektor

GRONO PEDAGOGICZNE 2017/2018

od 2 listopada 2017r.

Przedszkole i oddziały przedszkolne 

Ewa Borowicka 

Barbara Cyperska 

Ewa Felskowska 

Małgorzata Kropidłowska

Natalia Nowicka

LidiaPiór

Magdalena Sadowska-Kostuch

Wioleta Synak

 

Kształcenie zintegrowane

Mirosława Cybula 

Janina Czecholińska

Adriana Kulaszewicz

Mariola Kulwikowska 

Aldona Mańska

Iwona Mejer 

Jadwiga Naczk 

Izabela Reglińska

Anna Zarach

 

Świetlica

Agnieszka Miąskowska

Elżbieta Popiela 

Regina Literska

Anita Klasa

 

Biblioteka

Regina Literska

 

Pedagog

Anna Lass

Stella Trzebiatowska

 

Religia

Stella Piechowska – Łyczko

Ewa Sepczyńska

ks. Piotr Kotras

 

Historia 

Mariola Kupiecka

Agata Kurek

 

Język polski

Angelika Adamczyk

Katarzyna Herka

Julia Kulwikowska

Mariola Kupiecka

Aneta Stuba-Wrońska

Jolanta Treder – Michalska

 

WOS / WDŻ

Krzysztof Kaczmarek

 

 Język angielski

Emilia Dopke

Renata Dorau-Rospęk

Dorota Leśniowska

Aleksandra Przewodowska

Monika Serkowska

Aneta Stuba-Wrońska

 

Język kaszubski

Ewa Felskowska

Julia Kulwikowska

Aldona Mańska

 

Matematyka

Monika Dułak

Grażyna Formela

Przemysław Laska 

Marlena Sikora

Magdalena Wysocka

 

Fizyka

Marlena Sikora

 

Muzyka

Lucyna Kerlin

Lidia Piór

 

Plastyka/technika

Emilia Ellwart-Sikora

Stella Piechowska-Łyczko

 

Informatyka

Andrzej Kiedrowski

Przemysław Laska

 

Język niemiecki

Renata Dorau – Rospęk

Kamila Simon

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

/WDŻ/WOS

Krzysztof Kaczmarek

 

Chemia 

Małgorzata Karcz

 

Geografia

Karolina Hildebrandt

 

Biologia/Przyroda 

Karolina Hildebrandt

Małgorzata Karcz

Michalina Zaworska

 

 Wychowanie fizyczne

Anna Cichy

Sławomir Herka

Gabriela Jagiełło

Andrzej Kiedrowski

Dawid Klawikowski

Anita Klasa

Marek Stefanowski

Michał Stefanowski

Ireneusz Stencel

Mateusz Zarach

 

Nauczyciel wspomagający

Anna Lass

 

Logopedia

Justyna Dułak

Ewa Borowicka

 

 Żeglarstwo

Maciej Szaryński

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOLNEJ

 

Michalina Wiedemann – pracownik ds. gospodarczych i personalnych

Bożena Naczk – referent ds. administracyjnych

Jolanta Trzcińska – starszy intendent

Maria Skwierawska – kucharka 

Justyna Leyk – pomoc kuchenna

Franciszek Hinc – konserwator

Jolanta Szmyt – portierka

 

Personel sprzątający

Iwona Kos

Henryka Czaja

Beata Szalewska

Gabriela Cybula

Grażyna Gańska

Danuta Trun

Mariola Nawrocka

 

Pomoc nauczyciela

Maria Bronk

Wiesława Turzyńska

 

To Top