WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Kółko plastyczne paleta

Twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania się osobowości dziecka. Zajęcia plastyki mają wielkie wartości wychowawcze i kształcące. Dzięki nim rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość dziecka, a zwłaszcza wyobraźnia plastyczna i procesy poznawcze. Koło plastyczne w naszej szkole prowadzone jest dla uczniów z klas I-III SP. Zajęcia odbywają się w każdą ŚRODĘ od godz. 12:50 w sali P-18. Zajęcia prowadzi Izabela Reglińska.

Kółko fotograficzne aparta

W roku szkolnym 2017/2018 do koła należy 9 uczniów z klas V-VII SP i III gimnazjum. Zajęcia odbywają się w środy  na 8 godzinie lekcyjnej. Członkowie koła na zajęciach uczą się obsługi aparatu fotograficznego, poznają  zalety fotografii cyfrowej, wykonują samodzielnie zdjęcia o różnorodnej tematyce, fotografują uroczystości szkolne.  Ciekawą formą zajęć  są  warsztaty plenerowe, na których rozwijają własną aktywność twórczą fotografując okoliczną przyrodę, ciekawe miejsca, budowle.

    Fotografia jest przygodą. Kształtuje poczucie estetyki. Rozwija zainteresowania i inwencję twórczą młodzieży.   

                                                                                                                                                             Opiekun koła:    Regina Literska

Nasza pierwsza wyprawa w plener

To Top