Odwozy – piątek                 od 23 lutego 2018r.

12.45 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole –  Nowe   Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko                                                                                        

12.45 SJ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole –Węsiory  –  Klukowa  Huta –  Borowiec  – Czarlino

12.45  PR Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda – Niesiołowice                                                

12.45 HB  Zgorzałe – Smokowo – Łączyno 

12.45ZI  Gostomie

13.40 PR  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe   Łosienice –Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

13.40 HB  Zgorzałe – Stare Czaple 

14.30  MZ  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice –  Nowa Wieś – Reja – Grodzisko             

14.30 SJ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa  Huta – Węsiory – Klukowa  Huta – Borowiec   – Czarlino

14.30 HB  Zgorzałe – Smokowo  – Łączyno  – Wygoda – Kamienica Szl.          

14.30PR Gostomie      

14.50 PR  Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda      

16.10 HB  Zgorzałe – Smokowo – Zgorzałe wyb. – Stare Czaple – Maks  – Reja   

16.10 SJ  Gapowo – Malbork   – Czysta Woda  – Żuromino –  Żuromino  wyb.

– Klukowa Huta –   Stężycka Huta   

16.10 PR  Gostomie    

HARMONOGRAM ODWOZÓW

od 12 lutego 2018r.

poniedziałek

12.45 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice –  Nowa  Wieś – Reja – Grodzisko  

12.45 SJ  Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Węsiory – Klukowa Huta –  Borowiec – Czarlino                                                                

13.40 MZ  Żuromino – Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole  – Nowe    Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko        

13.40 PR   Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda – Niesiołowice                                                      13.40 HB  Zgorzałe – Smokowo – Stare  Czaple

 13.40 SJ Gostomie      

14.30 PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko           

14.30 SJ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa  Huta – Przedszkole –  Węsiory  –  Klukowa Huta –  Borowiec  – Czarlino

15.20 MZ Gapowo – Czysta  Woda – Szczukowo – Malbork

15.20 HB   Zgorzałe – Smokowo – Maks  – Wygoda – Kamienica Szl.

15.20 SJ  Gostomie                                                                                  

16.10 HB   Zgorzałe – Smokowo – Stare  Czaple – Łączyno

16.10 PR Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo – Stężycka  Huta

16.10 MZ  Żuromino – Żuromino wyb.– Klukowa Huta – Reja 

16.10 SJ Gostomie       

Wtorek

12.45 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole –  Nowe   Łosienice – Nowa    Wieś – Reja – Grodzisko

12.45 SJ  Żuromino wieś – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole – Węsiory  – Klukowa   Huta – Borowiec  – Czarlino

12.45 PR   Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda

12.45 HB   Zgorzałe – Smokowo

13.40 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe  Łosienice –  Nowa Wieś –   Reja – Grodzisko

13.40 PR   Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda – Niesiołowice

13.40 HB  Zgorzałe – Smokowo – Zgorzałe  wyb.– Stare Czaple

13.40 SJ Gostomie

14.30 PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe  Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

14.30 SJ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa  Huta – Węsiory  – Borowiec– Czarlino

14.30 HB Zgorzałe – Łączyno – Kamienica Szl.

14.30 MZ Gostomie

15.20 SJ  Gapowo – Malbork – Czysta Woda – Klukowa   Huta 16.00 – Węsiory – Borowiec – Czarlino

15.20 HB  Zgorzałe – Smokowo  – Stare Czaple – Maks  – Łączyno  – Wygoda

15.20 PR  Gostomie

15.20 MZ  Żuromino  –  Stężycka  Huta  – Klukowa Huta  16.00 – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Grodzisko

środa

12.45 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe   Łosienice –  Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

12.45 SJ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta – Węsiory  –  Klukowa  Huta –  Borowiec  – Czarlino

12.45 PR Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo  

12.45HB Zgorzałe

13.40 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –   Przedszkole –  Nowe   Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

13.40 HB  Zgorzałe – Smokowo  – Stare Czaple

13.40 SJ Gostomie

14.30  PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice –   Nowa Wieś – Reja – Grodzisko – Kamienica Szl.

14.30 SJ  Żuromino – Żuromino   wyb.  – Klukowa  Huta  – Przedszkole – Węsiory  –  Klukowa  Huta –  Borowiec   – Czarlino – Stężyca

14.30 MZ  Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda – Niesiołowice

15.20 HB  Zgorzałe – Smokowo – Stare  Czaple – Maks – Łączyno – Wygoda

15.20 PR Gostomie

16.10 SJ  Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Żuromino  – Żuromino wyb.– Klukowa Huta – Stężycka Huta

16.10 MZ  Zgorzałe – Smokowo – Zgorzałe wyb.

16.15 HB  Gostomie

czwartek

12.45 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole –  Nowe  Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

12.45 SJ  Żuromino   wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole –  Węsiory  – Klukowa  Huta – Borowiec  – Czarlino

12.45 PR   Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Niesiołowice

12.45HB Zgorzałe – Smokowo

12.45ZI Gostomie

13.40 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe   Łosienice –  Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

13.40 HB  Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple – Łączyno – Wygoda

13.40 SJ Żuromino

14.30  PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice –    Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

14.30 SJ  Żuromino – Żuromino wyb. – Klukowa  Huta – Węsiory – Klukowa  Huta –  Borowiec   –  Czarlino – Stężyca

14.30 MZ Gostomie

14.30HB   Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda

15.20 PR  Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Stężycka Huta

15.20 MZ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta

15.20 SJ  Gostomie

15.20 HB  Zgorzałe –  Smokowo – Stare Czaple – Maks – Łączyno – Kamienica Szl. 

 piątek

12.45 MZ  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole –  Nowe   Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

12.45 SJ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole –Węsiory  –  Klukowa  Huta –  Borowiec  – Czarlino

12.45  PR Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda – Niesiołowice

12.45 HB  Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple – Łączyno 

12.45ZI  Gostomie

13.40 PR  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe   Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

14.30  MZ  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice –  Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

14.30 SJ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa  Huta – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec   – Czarlino

14.30 HB  Zgorzałe – Smokowo  – Stare Czaple – Łączyno  – Wygoda – Kamienica Szl.

14.30PR Gostomie

14.50 PR  Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda

16.10 HB  Zgorzałe – Smokowo – Zgorzałe wyb. – Maks – Reja

16.10 SJ  Gapowo – Malbork   – Czysta Woda  – Żuromino –  Żuromino  wyb. – Klukowa Huta –   Stężycka Huta

16.10 PR  Gostomie

 

———————————————

Harmonogram dowozów

do szkół  w Stężycy i Klukowej Hucie

od 4 września 2017r.

 I  AUTOBUS – SJ

 1. Wyjazd ze Stężycy 6.52 – Czarlino (figura) 6.57 – Borowiec wyb. 7.00   – Borowiec wieś 7.02 – Borowiec (wiatrak) 7.04 – Klukowa Huta 7.07
 2. Nowe Łosienice (sklep) 7.17 – Krzyż (Nowy Ostrów)7.18 – Klukowa Huta 7.25
 3. Dąbrowa (Wiśniewscy)7.32 – Dąbrowa 7.33 – ul. Ks. B. Sychty 7.35 – Klukowa Huta wyb. 7.37 – Klukowa Huta   szkoła  7.40 – przedszkole 7.43
 4. Stężycka Huta 7.47 – Dubowo 7.52 – Stężyca 7.57

II AUTOBUS – PR

 1. Wyjazd ze Stężycy 6.48 – Niesiołowice 7.00 – Czysta Woda 7.05 – Malbork 7.09 – Szczukowo 7.11 – Stężyca 7.18
 2. Smokowo (krzyżówka) 7.30 – Smokowo II 7.32 – Zgorzałe wieś 7.35 (uczniowie klas 0 – VII) – Stężyca 7.40
 3. Gostomie 7.47 – Śnice 7.49 – Stężyca ul. Majkowskiego (dla Zdrębowa) 7.53 – Stężyca 7.57

III AUTOBUS – MZ

 1. Wyjazd ze Stężycy 6.52 – Borucino 7.07 – Grodzisko 7.10 – Reja 7.12 – Nowa Wieś 7.14 – Klukowa Huta 7.17
 2. Węsiory wyb. 7.22 – Klukowa Huta 7.27
 3. Żuromino wyb. 7.35 – Żuromino wieś 7.39 – Stężyca 7.44
 4. Gapowo 7. 50 – Stężyca 7.54

IV AUTOBUS – HB

 1. Wyjazd ze Stężycy 6.47 – Maks 7.02 – Borucino/Kamienny Dół 7.09 – Łączyno 7.13 – Łączyno  wieś 7.16 – Łączyński Młyn 7.18 – Wygoda  Łączyńska 7.21  Przyrowie wieś 7.24 – Kamienica Szl. 7.29 – Stare  Czaple 7.42 – Zgorzałe wyb. (k. Reszków) 7.46 – Zgorzałe wieś 7.48 (uczniowie klas gimnazjalnych) Stężyca wyb. 7.52 – Stężyca 56
To Top