HARMONOGRAM ODWOZÓW

od  25 lutego 2019r.

poniedziałek

12.45 PR  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice –  Nowa  Wieś – Reja – Grodzisko  

12.45 ERP  Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Węsiory – Klukowa Huta –  Borowiec –  Czarlino         

12.45 MZ Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo                 

 

13.40 PR  Żuromino – Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole  – Nowe    Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko     

13.40 MZ   Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda – Niesiołowice                                                                                                     

13.40 HB  Zgorzałe – Smokowo – Stare  Czaple

 13.40 ERP Gostomie  

 

14.35 PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko           

14.35 ERP  Żuromino – Żuromino   wyb. – Klukowa  Huta – Przedszkole –  Węsiory  – Klukowa Huta – Borowiec  – Czarlino   

14.35 HB Zgorzałe – Smokowo – Stare  Czaple – Maks  – Łączyno – Kamienica  Szl. 

14.35 MZ  Gostomie              

 

15.25 MZ Gapowo – Czysta  Woda – Szczukowo – Malbork

 

16.15 HB   Zgorzałe – Smokowo – Zgorzałe wyb. – Stare Czaple – Łączyno – Wygoda 16.15 PR Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo – Stężycka  Huta – Klukowa Huta               

16.15 MZ  Żuromino – Żuromino wyb.– Reja – Borucino 

16.15 ERP Gostomie  

Wtorek

12.45 PR  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole –  Nowe   Łosienice – Nowa    Wieś – Reja – Grodzisko  

12.45ERP  Żuromino wieś – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole – Węsiory  – Klukowa   Huta – Borowiec  – Czarlino      

12.45 MZ   Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda – Niesiołowice

12.45 HB   Zgorzałe – Smokowo     

12.45 ZI Gostomie       

 

13.40 HB  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe  Łosienice –  Nowa Wieś –   Reja – Grodzisko  

13.40 MZ  Zgorzałe – Zgorzałe  wyb.– Stare Czaple – Maks  – Łączyno – Kamienica Szl.               13.40 PR Żuromino – Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Malbork

13.40ERP  Gostomie   

 

14.35 PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe  Łosienice – 

Nowa Wieś – Reja – Grodzisko        

14.35 ERP  Żuromino  wyb. – Klukowa  Huta – Węsiory  – Borowiec  – Czarlino                              14.35 HB Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo 

14.35 MZ Zgorzałe – Smokowo        

 

15.25 ERP Gapowo – Malbork – Czysta Woda – Stężycka Huta 

15.25 HB  Zgorzałe – Smokowo  – Stare Czaple – Łączyno  – Wygoda    

15.25 PR  Gostomie     

15.25 MZ  Żuromino  –  Reja  – Klukowa Huta 

środa

12.45 PR  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe   Łosienice –  Nowa Wieś – Reja – Grodzisko  

12.45 ERP  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta – Węsiory  –  Klukowa  Huta –  Borowiec  – Czarlino   

12.45 MZ Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo  

12.45HB Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple    

 

13.40 HB  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –   Przedszkole –  Nowe   Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko        

13.40 ERP Gostomie   

13.40 MZ Gapowo – Czysta Woda – Niesiołowice – Szczukowo – Malbork

13.40 PR Zgorzałe 

 

14.35  PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice –   Nowa Wieś – Reja – Grodzisko

14.35 ERP  Żuromino – Żuromino   wyb.  – Klukowa  Huta  – Przedszkole – Węsiory  –  Klukowa  Huta –  Borowiec   – Czarlino – Stężyca

14.35 HB  Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple – Maks  – Łączyno – Wygoda – Kamienica  Szl.        

14.35 MZ Gostomie     

14.55 MZ  Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda         

 

16.15ERP Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Żuromino  – Żuromino wyb.

– Klukowa Huta – Stężycka Huta      

16.15 MZ  Zgorzałe – Smokowo – Zgorzałe wyb. – Borucino 

16.15 HB  Gostomie     

czwartek

12.45 HB  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole –  Nowe  Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko        

12.45 ERP  Żuromino – Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole –  Węsiory  –Klukowa  Huta – Borowiec  – Czarlino       

12.45 MZ  Zgorzałe – Smokowo

12.45PR  Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo  

 

13.40 PR  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe   Łosienice –  Nowa Wieś – Reja – Grodzisko  

13.40 MZ   Gapowo – Szczukowo –  Malbork – Czysta  Woda  – Niesiołowice   

13.40 HB  Zgorzałe – Stare Czaple

13.40 ERP Gostomie   

 

14.35  PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice –    Nowa Wieś – Reja – Grodzisko  

14.35 ERP  Żuromino – Żuromino wyb. – Klukowa  Huta – Węsiory – Klukowa  Huta –  Borowiec   –  Czarlino – Stężyca 

14.35MZ   Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda  

14.35 HB Zgorzałe – Smokowo

 

15.25 HB Zgorzałe – Stare Czaple – Maks – Łączyno – Kamienica Szl.

15.25 MZ Gostomie     

 

16.15 PR  Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta  Woda – Stężycka Huta 

16.15 MZ  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta 

16.15 ZI  Gostomie      

16.15 HB  Zgorzałe –  Smokowo – Stare Czaple – Wygoda 

piątek

12.45 PR  Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole – Nowe   Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko        

12.45 ERP  Żuromino – Żuromino  wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole – Węsiory  – Klukowa  Huta –  Borowiec  – Czarlino      

12.45  MZ Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda         

12.45 HB  Zgorzałe

 

13.40 HB  Żuromino – Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta –  Nowe   Łosienice –  Nowa Wieś – Reja – Grodzisko        

13.40 MZ Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda – Niesiołowice

13.40 PR  Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple  

13.40 ERP  Gostomie  

 

14.35  PR  Dubowo  – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko  

14.35 MZ  Żuromino  wyb. – Klukowa  Huta – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec   – Czarlino        

14.35 HB  Zgorzałe – Smokowo – Stare  Czaple – Maks – Łączyno   – Kamienica Szl.                                                                                                           

14.35 ERP Gostomie   

14.55 ERP  Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo 

 

15.25 ERP Gostomie   

15.25 MZ   Żuromino 

 

16.15 HB  Zgorzałe – Zgorzałe wyb. – Stare Czaple – Wygoda 

16.15 ZI Gapowo – Czysta Woda – Szczukowo 

16.15 ERP  Żuromino  wyb.– Stężycka  Huta   

 

———————–

Harmonogram dowozów

do szkół  w Stężycy i Klukowej Hucie

od 3 września 2018r.

 I  AUTOBUS – ERP

 1. Wyjazd ze Stężycy 6.52 – Czarlino (figura) 6.57 – Borowiec wyb. 7.00   – Borowiec wieś 7.02 – Borowiec (wiatrak) 7.04 – Klukowa Huta 7.07
 2. Nowe Łosienice (sklep) 7.17 – Krzyż (Nowy Ostrów)7.18 – Klukowa Huta 7.25
 3. Dąbrowa (Wiśniewscy)7.32 – Dąbrowa 7.33 – ul. Ks. B. Sychty 7.35 – Klukowa Huta wyb. 7.37 – Klukowa Huta   szkoła  7.40 – przedszkole 7.43
 4. Stężycka Huta 7.47 – Dubowo 7.52 – Stężyca 7.57

II AUTOBUS – PR

 1. Wyjazd ze Stężycy 6.48 – Niesiołowice 7.00 – Czysta Woda 7.05 – Malbork 7.09 – Szczukowo 7.11 – Stężyca 7.18
 2. Smokowo (krzyżówka) 7.30 – Smokowo II 7.32 – Zgorzałe wieś 7.35 (uczniowie klas 0 – VII) – Stężyca 40
 3. Gapowo 7. 45 – Stężyca 7.50

III AUTOBUS – MZ

 1. Wyjazd ze Stężycy 6.52 – Borucino 7.07 – Grodzisko 7.10 – Reja 7.12 – Nowa Wieś 7.14 – Klukowa Huta 7.17
 2. Węsiory wyb. 7.22 – Klukowa Huta 7.27
 3. Żuromino wyb. 7.35 – Żuromino wieś 7.39 – Stężyca 7.44
 4. Gostomie 7.47 – Śnice 7.49 – Stężyca ul. Majkowskiego (dla Zdrębowa) 7.53 – Stężyca 7.57

IV AUTOBUS – HB

 1. Wyjazd ze Stężycy 6.47 – Maks 7.02 – Borucino/Kamienny Dół 7.09 – Łączyno 7.13 – Łączyno  wieś 7.16 – Łączyński Młyn 7.18 – Wygoda  Łączyńska 7.21  Przyrowie wieś 7.24 – Kamienica Szl. 7.29 – Stare  Czaple 7.42 – Zgorzałe wyb. (k. Reszków) 7.46 – Zgorzałe wieś 7.48 (uczniowie klas VIII SP i IIIG) Stężyca wyb. 7.52 – Stężyca 7.56                           

 

 

 

To Top