Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminy Stężyca  – Zespół Kształcenia i Wychowania w Steżycy

Urszula Szroeder
urszulaszreder@wp.pl
501 490 502

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
1.Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2.Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda

To Top