Spotkanie z panią Danutą Tempską

IMG_1180

W ramach innowacji regionalno-przyrodniczej klasy czwarte wzięły udział w wyjątkowym spotkaniu edukacyjnym z panią Danutą Tempską – myśliwą Koła Łowieckiego Łabędź.

Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań obserwacjami przyrody, przekazania wiedzy na temat roli myśliwego w przyrodzie a także właściwego zachowania w lesie,  dbania o las  i  zwierzęta. Pani Danuta na początku spotkania przedstawiła dzieciom elementarne podstawy łowiectwa i myślistwa. Powiedziała, że myśliwy  to   osoba    zajmująca  się   gospodarką łowiecką zgodnie   z prawem łowieckim i etyką łowiecką. W tym znaczeniu – przeciwieństwo kłusownika. „Łowczym nie może zostać osoba, która nie kocha zwierząt”.  Łowiectwo jest pasją, chęcią częstego obcowania z naturą, bycie myśliwym polega nie tylko na strzelaniu.  Dlatego koła łowieckie, a w szczególności myśliwi utrzymują populację na ilościowo i co ważne  jakościowo dobrym poziomie. Myśliwi zajmują się dokarmianiem zwierząt, budowaniem paśników, na polach budują budki dla kuropatw czy bażantów, walką z  kłusownictwem, pozyskiwaniem i magazynowaniem karmy. W drugiej części spotkania pani Danuta  opowiedziała dzieciom o różnych gatunkach zwierząt, jakie można spotkać w naszych kaszubskich lasach.  Dowiedziały się, jak mogą chronić zwierzęta a mianowicie nie śmiecić w lesie, nie hałasować , nie płoszyć i nie straszyć zwierząt, obserwować tylko zwierzęta z daleka. Pogadanka urozmaicona była pokazem ilustracji zwierząt. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się eksponaty  zwierząt  takie jak  bóbr, wydra, łasica, borsuk, poroże jelenia,  kły dzika, róg żubra. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelekcji. Na zakończenie mieli okazję do zadawania pytań, które były interesujące i  dociekliwe. Było to bardzo ciekawe, wzbogacające naszą wiedzę i  pouczające spotkanie.

To Top