Rekrutacja do przedszkola i szkoły oraz klas sportowych 2019/2020

przedszkole

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE TERMINÓW REKRUTACJI

INFROMACJA O REKRUTACJI

  • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA „SMERFY”  W STĘŻYCY

Zapisy odbędą się w terminie 25 II – 08 III 2019r. do godz. 15.00 .
Drugi termin rekrutacji  – 27 maja – 7 czerwca 2019r.

  • REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ   W STĘŻYCY   NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W terminie 25 II – 08 III 2019r. do godz. 15.00 należy złożyć wniosek do sekretariatu o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

  • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KL.0) NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W  dniu 5.03.2019 od godz.15.00 do godz.18.00 odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego ( grupy zerowe) w sali P-9.

  • REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

 

Druki dokumentacji są dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły www.zkiwstezyca.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

zgłoszenie do kl. I SP

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania

wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego

zgłoszenie do kl. IV SP – sportowej

oświadczenie i zgoda rodziców ucznia klasy sportowej

 

To Top