REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 „SMERFY” ( 2,5 – 5 lat) 

OD 26 LUTEGO 2018R DO 9 MARCA 2018R

rekrutacja przedszkole

ZAPRASZAMY

SZANOWNI  RODZICE !

 Na podstawie Art.31 ust.1 ustawy z dn.14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r.poz.59 z póź. zm.) i Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca z dn. 24 stycznia 2018r. informuję, że dnia 06 marca 2018r. w godzinach  od 14.00 do 18.00  w Przedszkolu w Stężycy,    ul. Abrahama 2, ( sala P- 9 ) odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego kl. „0” w ZKiW w Stężycy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W przypadku , gdy dziecko będzie uczęszczało do innej placówki, proszę o informację tel.(58 6843310).

Drugi termin zapisów –  7 marca 2018r. w godz. 8.00 – 15.00 w  przedszkolu, bądź w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                             Dyrektor

                                                                          Lucyna Kerlin


REGULAMIN_PRZEDSZKOLA

Zarządzenie Nr 021.1 .2015

Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy

z dnia 2 marca 2015 roku

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA W STĘŻYCY, WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY NA ROK SZKOLNY 2015/2016:

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Przyjmowanie deklaracji kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. od 9 marca do 16 marca 2015r. do godz. 15:00
2. Składanie wniosku wraz z załącznikami od 23 marca do 3 kwietnia 2014r. do godz. 15:00 od 5 czerwca do 10 czerwca 2015r. do godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 22 kwietnia 2015r. do godz. 15:00

do 30 czerwca 2015r.

do godz. 15:00

4. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia od 23 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r. do godz. 15:00  
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych od 1 lipca do 3 lipca 2015r. do godz. 15:00 do 10 lipca 2015r. do godz. 15:00
6. Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8.

Złożenie, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora
10. Wójt Gminy wskazuje miejsce dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola. do 15 sierpnia
To Top