Próby sprawności fizycznej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Stężycy – aktualizacja

  • 30 maja 2019r. o godzinie 18.00  odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów (chłopców) do Liceum Mistrzostwa Sportowego w Stężycy.
    Testy sprawnościowe odbędą się na pełnowymiarowym boisku ze sztuczną nawierzchnią, które znajduje się obok Stadionu Arena Radunia (ul. Abrahama 11, 83-322 Stężyca). Prosimy o zabranie ze sobą stroju i odpowiedniego obuwia piłkarskiego.
  • 30 maja 2019r. o godzinie 16.30  odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów (dziewcząt) do Liceum Mistrzostwa Sportowego w Stężycy.
    Testy sprawnościowe odbędą się w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy (ul. Abrahama 2, 83-322 Stężyca). Prosimy o zabranie ze sobą odpowiedniego  stroju i  obuwia.
  • Warunkiem przystąpienia do testów jest podpisana zgoda rodziców oraz zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia lub aktualna karta zdrowia sportowca.

Do pobrania:

ZGODA RODZICÓW

To Top