POŻEGNANIE ZIMY I PRZYWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU „SMERFY”

IMG_2570

22 marca 2018r. w przedszkolu i oddziałach klas „O” odbyło się uroczyste pożegnanie zimy i przywitanie wiosny.

Z tej okazji dzieci z przedszkola, klas zerowych i klas I-III miały okazję obejrzeć piękne
i kolorowe przedstawienie przygotowane przez PANIĄ WIOSNĘ- Małgorzatę Kropidłowską  i PANIĄ ZIMĘ – Ewę Borowicką oraz dzieci z przedszkola i grupy Oa wraz z rodzicami.

Celem uroczystości było:
– poznawanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy,
– nabywanie przez dzieci umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności: werbalnej oraz  muzyczno-ruchowej,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i podejmowania decyzji,
– integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie,
– rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
– angażowanie dzieci do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych,
– wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas uroczystości.

Przedstawienie, bardzo spodobało się wszystkim przedszkolakom. Śmiechom nie było końca. Pani Zima chciała na dobre zadomowić się u przedszkolaków, jednak wesołym okrzykiem wszystkie dzieci przywołały do siebie Panią Wiosnę. Wraz z pojawieniem się Wiosny, na scenę weszły kolorowe kwiatki i wiosenne postacie, a  cała sala zamieniła się w bajkową wiosnę.

Podczas uroczystości Pani dyrektor ogłosiła wyniki konkursu plastycznego  pt. „ Wiosenny kwiat” , w którym udział mogły wziąć wszystkie przedszkolaki. Na konkurs wpłynęły bardzo piękne i kolorowe prace.  Najciekawsze prace wykonali:

PRZEDSZKOLE

I MIEJSCE – AGATA CYRZAN, KAROLINA DUŁAK

II MIEJSCE –  ZUZANNA  GAŃSKA, ZOFIA MAKURAT

III MIEJSCE – AMELIA ROLBIECKA, HELENA DUŁAK

WYRÓŻNIENIE: KAROL KNYBA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE – KLASY 0

I MIEJSCE –  EWA BIERNAT Oa , DAMIAN DAFT Oc

II MIEJSCE – NADIA TUSK Oa, MAJA KNYBA Oa

III MIEJSCE – JULIA ROLBIECKA Oa. JULIA OSTROWSKAOa, KORNELIA WYSZECKA Ob

WYRÓNIENIE: IGNACY RAMBOWSKI Od , AGATA KOS Ob

            Jury i organizatorzy dziękują dzieciom i rodzicom za wykonanie pięknych prac plastycznych. Słowa podziękowania kierują również do wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie.

Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody, który zostały wręczone przez panią Dyrektor oraz  panią Zimę i panią Wiosnę.

Dzień pełen wrażeń na długo pozostanie w pamięci dzieci.

To Top