Po wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego

42435031_1822706117850429_3406928635129495552_n

19 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się ogólnoszkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.  Podczas demokratycznego głosowania wyłoniony został następujący skład:

Przewodnicząca – Kinga Korda

Zastępca przewodniczącej- Magdalena Myszk

Przewodnicząca szkoły podstawowej – Julia Stefańska

Sekretarz – Krystian Lepak

Skarbnik – Dawid Wica

Szef sekcji kulturalno-rozrywkowej – Bianka Kulwikowska

Szef sekcji sportowej – Tomasz Jeszka

Szefowa sekcji naukowej – Oliwia Szalewska

Szefowa sekcji porządkowej – Natalia Bednarek

42485916_274369159869054_1707869908185907200_n

Rada Samorządu Uczniowskiego ma wiele zadań i obowiązków. Przede wszystkim zamierza łączyć społeczność naszej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów poprzez działalność poszczególnych sekcji. W tym roku sekcja naukowa zamierza poszerzyć swoją działalność na rzecz akcji charytatywnych, gdzie pragnie pomagać innym i dzielić się dobrem 🙂

Opiekunami RSU są panie: Kamila Simon (sekcja kulturalno-rozrywkowa), Renata Dorau-Rospek (sekcja sportowa), Iwona Mejer (sekcja porządkowa), Angelika Adamczyk (sekcja naukowa)

 

To Top