Obchody Dnia Ziemi

IMG_2486

26 kwietnia w naszej szkole odbyły się obchody DNIA ZIEMI.

Tematyka obchodów dotyczyła różnorodności środowiska na naszej Planecie, przejawów życia na Ziemi, funkcjonowania człowieka oraz sposobów i możliwości ochrony bogactwa przyrodniczego. W tym roku szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić zagrożonym gatunkom zwierząt oraz ich siedlisk, ale także społecznościom ludzkim, których byt we współczesnym świecie jest zagrożony. W związku z tym uczniowie klas I-III brali udział w przygotowanych przez instruktorów Kaszubskiego Parku Krajobrazowego warsztatach pt. „Życie pszczół”, zajęciach terenowych, gdzie można było zaobserwować zwierzęta zamieszkujące naszą okolice oraz prelekcji Myśliwej z Koła Łowieckiego Łabędź pt. „Ochrona przyrody i zwierząt”.

Klasy IV-VIII i IIIG wraz z nauczycielami i radą rodziców uczestniczyły w quizie ekologicznym, przygotowały pokaz mody ekologicznej, kostiumy  zwierząt pod ochroną oraz zaprojektowały koszulkę ekologiczną. Wszystkie te działania miały na celu propagowanie postaw
i zachowań ekologicznych.

Obchody Dnia Ziemi objął swym patronatem wójt Gminy Stężyca – Tomasz Brzoskowski

To Top