IV Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Kartuskiego

IMG_1976

Dnia 27 lutego br. odbyło się w naszej szkole czwarte już „Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Kartuskiego”. W spotkaniu, które pod patronatem Urzędu Gminy Stężyca, zorganizowała Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunkami oraz Dyrekcją Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, wzięło udział pięć samorządów uczniowskich ze szkół z całego powiatu: Gimnazjum w Staniszewie, Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej, Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie, Szkoła Podstawowa w Staniszewie oraz gospodarze ZKiW w Stężycy.

Forum otworzyła Pani Dyrektor Lucyna Kerlin, a przedstawiciele poszczególnych rad samorządów odpowiadali na pytania dotyczące ich samorządowej pracy, jak również dokonali prezentacji swoich bieżących dokonań. Kolejnym punktem programu był quiz obejmujący wiedzę na temat historii tworzenia się samorządów uczniowskich w Polsce, samorządności jako zjawiska i informacji dotyczących powiatu kartuskiego. Walka była zacięta, a wyniki ukształtowały się następująco:

I miejsce – RSU z ZKiW w Klukowej Hucie,

II miejsce RSU ze Szkoły Podstawowej w Staniszewie,
III miejsce ex aequo RSU z ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej oraz ZKiW w Stężycy.

Młodzi samorządowcy mieli też okazję wykazać się kreatywnością w przygotowywaniu planów szkolnych imprez we współpracy z uczniami z obcych sobie szkół. To zadanie z pewnością wymagało doświadczenia, zmysłu „teamwork” i umiejętności negocjacji.

Po wyczerpujących zmaganiach nadszedł czas na słodki poczęstunek, a następnie na wręczenie upominków, dyplomów oraz nagród dla zwycięzców i wszystkich uczestników spotkania.

To Top