Harcerska Turniejada „Zielony Słoń” 2018

zdjęcie grupowe

W dniach 23-25 .02.2018 r. w Szkole w Łubianie  odbył się XV turniej o puchar Zielonego Słonia. Do Łubiany zjechali harcerze z Wiel­kiego Klincza, Kościerzyny, Stężycy, Lipusza, Starej  Kiszewy  w łącznej liczbie 150. Gos­podarzem  imprezy była 23  Druży­na Harcerska z Łubiany. Tematem tegorocznego Słonia był 100-lecie odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie istnienia ZHP, nie zabrakło historii  Gryfa Pomorskiego i samego Remusa.  Podczas Rajdu uczestnicy zaprezentowali swój film mówiący jak sto lat temu powstała Niepodległa i rola skautów w jej wywalczeniu, zaprezentowano osoby, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę Niepodległość oraz Remusa w twojej miejscowości. Wszystkie te prezentacje oraz umiejętności aktorskie były na bardzo wysokim poziomie. Na pierwszy kominek przybyli również zaproszeni goście: senior harcerstwa dh. Edmund Konkolewski z Wiela, Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, Burmistrz Miasta Kościerzyna Michał Majewski, komendant PPSP bryg. Tomasz Klinkosz, dyrektor kościerskiego muzeum Krzysztof Jażdżewski, dyrektor KDK Jan Dietrych, ks. Proboszcz Mieczysław Gajewski, pani prezes Łubiańskiego ZKP Irena Marszewska,  Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kościerzynie Krzysztof Jóźwik i gospodarze szkoły dyrektor szkoły Mirosław Pepliński i pani Barbara Rekowska oraz Komendant Hufca ZHP Kościerzyna hm. Alina Cyrzon.

    Podczas samego rajdu, oprócz wspomnianych prezentacji harcerze musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii harcerstwa, Gryfa Pomorskiego, sprawnością fizyczną itp. W sobotę wieczorem nie zabrakło gry w dwa ognie, Turniejada zakończyła się w niedzielę po mszy świętej uroczystym apelem, podczas którego zostały ogłoszone wyniki:
I miejsce –  10  Drużyna Harcerska  z Kościerzyny „Fatum”
II miejsce – 12 Drużyna Harcerska z Kościerzyny
III miejsce – 4 Drużyna Harcerska ze Stężycy

Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia.

Harcerze pragną podziękować szkole w Łubianie za serdeczne przyjęcie w swojej placówce tak dużej ilości harcerzy oraz za pomoc w organizacji grupie rekonstrukcyjnej „Cis” z Męcikału i  stowarzyszeniu WIRT.

phm. Piotr Kwidziński

To Top