HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

 1. Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 1. Część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 1. Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019

 1. Język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 1. Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
 1. Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

Więcej informacji w: Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                     z 20 sierpnia2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego   oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.

 

To Top