Edukacja prawna

ludzik

Z PRAWEM NA TY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

W naszej szkole gościliśmy Funkcjonariusza Policji, który spotkał się z uczniami klas VII. Przedstawił im zasady funkcjonowania prawa w stosunku do osób, które ukończyły 13 lat.
W polskim prawie możemy wyróżnić odpowiedzialność cywilną i karną. Pierwsza wynika z przepisów kodeksu cywilnego, podstawą drugiej są uregulowania kodeksu karnego. Odpowiedzialność cywilna ma postać tylko majątkową, a odpowiedzialność karna zarówno majątkową jak i osobistą. Możliwe jest więc tutaj wymierzenie i kary grzywny, i kary pobawienia wolności.  Uczniowie na zakończenie zajęć mogli zadawać  pytania  i  posłuchać o zasadach  pracy  Policji

To Top