Do uzdolnionej muzycznie młodzieży ze szkół powiatu kartuskiego!

plakat_promo

Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” z Sierakowic informuje o prowadzonym muzycznym projekcie edukacyjnym skierowanym do młodzieży z terenu Powiatu Kartuskiego .

Projekt nosi tytuł „MSN – Młodzieżowe Studio Nagrań”.  Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Kartuski, a realizatorem jest TPU Horyzont w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sierakowicach.

Założenie jest takie, by umożliwić (bezpłatnie) uzdolnionym muzycznie uczniom nagranie od 1 do 3 utworów w warunkach studyjnych. Nie ma znaczenia, czy nagraniu ma podlegać gra na instrumencie, śpiew,  czy obie formy naraz. Nie gra roli również gatunek muzyczny. Po stronie potencjalnych uczestników pozostaje wyłącznie dojazd do studia w Sierakowicach.

W każdym wypadku zgodę na udział dziecka w projekcie udziela rodzic/opiekun prawny – szkoła nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych obciążeń organizacyjnych czy formalno – prawnych.

Jest to wyjątkowa szansa dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych rozwijaniem uczestnictwa w kulturze; dla solistów, zespołów, grup nieformalnych czy szkolnych chórów.

Zgłoszenia do udziału projekcie chętni uczniowie/rodzice wysyłają mailem na podany na plakacie adres mlodziezowestudionagran@gmail.com w terminie do 5 czerwca 2019 r.

Bieżące informacje można znaleźć na stronie FB: mlodziezowestudionagran

Zalozenia_projektu_MSN-1

To Top