Dni profilaktyki

IMG_1322

Dni Profilaktyki odbywały się w dniach 11 – 13 marca 2019r. pod hasłem „Stop hejtowi i przemocy”.

W poniedziałek  uczniowie obejrzeli spektakle Teatru Maska pt. „Moja historia” (klasy IV-VI) i „Wyzwanie” (klasy VII-VIII i III gimnazjum).

We wtorek i środę odbywały się spotkania wszystkich grup wiekowych z przedstawicielami KPP w Kartuzach.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie przedszkola oraz klas I-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z policjantką o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe.

Szczególną  uwagę funkcjonariuszka poświęciła kontaktom dzieci z osobami obcymi –  jak powinny się zachować  kiedy zaczepia ich osoba nieznajoma. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny udział przedszkolaki otrzymały elementy odblaskowe.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI, VII- VIII i III gimnazjum. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników, pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Pani policjantka D. Olchowik  poruszyła także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle przepisów prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane
do policjantki.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistkę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości na temat zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów.

Zajęcia z przedstawicielem policji są elementem wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły.

 

To Top