SZANOWNI  RODZICE !

 Na podstawie Art.35 ust.2 ustawy z dn.14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r.poz.59 z póź. zm.) i Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca z dn. 24 stycznia 2018r. informuję, że dnia 06 marca 2018r. w godzinach  od 15.00 do 18.00  w szkole w Stężycy,  ul. Abrahama 2, ( sala 04) odbędą się zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZKiW w Stężycy.

Prosimy o zabranie z sobą wypełnionych dokumentów:

 • Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców: http://zkiwstezyca.pl/dla-rodzicow/

Drugi termin zapisów –  7 marca 2018r. w godz. 8.00 – 15.00  w  sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                             Dyrektor

                                                                          Lucyna Kerlin

———————————————–

ODPŁATNOŚĆ ZA DOŻYWIANIE   MARZEC  2018

   20  dni  x  1,50 zł  =  30,00zł

    PŁATNE OD  22.02.- 28.02.2018

———————————————–

REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

Załączniki:

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE

———————————————–

Szanowni Państwo !

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy poszukuje nauczyciela języka angielskiego do pracy  w szkole podstawowej. Zatrudnienie – w pełnym wymiarze godzin od 19.02.2018r. do końca roku szkolnego.

                                                                                      Dyrektor

                                                                                       Lucyna Kerlin

———————————————–

SZANOWNI  RODZICE !

  Na podstawie Art.31 ust.1 ustawy z dn.14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r.poz.59 z póź. zm.) i Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca z dn. 24 stycznia 2018r. informuję, że dnia 06 marca 2018r. w godzinach  od 14.00 do 18.00  w Przedszkolu w Stężycy,    ul. Abrahama 2, ( sala P- 9 ) odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego kl. „0” w ZKiW w Stężycy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do innej placówki, proszę o informację tel.(58 6843310).

Drugi termin zapisów –  7 marca 2018r. w godz. 8.00 – 15.00  w  przedszkolu, bądź w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                             Dyrektor

                                                                          Lucyna Kerlin

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA „SMERFY” ( 2,5 – 5 lat)  OD 26 LUTEGO 2018R DO 9 MARCA 2018R.

 

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych,

klas pierwszych szkoły podstawowej i klasy czwartej sportowej 

2018/2019

INFORMACJA O REKRUTACJI

Zarządzenie Wójta

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania

Zgłoszenie do kl. I SP

Zgłoszenie do kl. IV SP – sportowej

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

———————————————–

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

———————————————–

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

———————————————–

Próbne egzaminy gimnazjalne odbędą się w dniach 22 – 24 stycznia 2018r.

12 stycznia 2018 roku kończy się pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Wychowawcy zorganizują spotkania z rodzicami podsumowujące I okres.

 

Koszt dożywiania w styczniu: 19 dni x 1,50zł = 28,50zł

Koszt dożywiania w grudniu: 15 dni x 1,50zł = 22,50zł

Szanowni Rodzice! W przedszkolu odbędą się warsztaty językowo – kulturowych organizowane przez organizację AIESEC.

Do przedszkoli skierowany jest projekt International Kindergarten. Organizacja warsztatów przewidziana jest w okresie 04.12.2017-21.01.2018. W terminie 25-31.12.2017 przewidzieliśmy tygodniową przerwę świąteczną. Projekt ma na celu wykreowanie u najmłodszych postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur poprzez umożliwienie im interakcji z reprezentantami różnych państw.

 

13 listopada 2017r. godz.17.00 – WYWIADÓWKA

W programie: wystąpienie prawnika, akademia z okazji Święta Niepodległości, spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

 

Energy drinki info dla rodziców     

 

ODPŁATNOŚĆ ZA DOŻYWIANIE  – LISTOPAD  2017

 OSOBY, KTÓRE PŁACIŁY ZA DOŻYWIANIE  W PAŹDZIERNIKU

20  dni  x  1,50 zł  =  30,00zł

POZOSTAŁE OSOBY      

21 dni  x 1,50zł= 31,50zł

                   PŁATNE OD  24.10.- 30.10.2017r.

 

Zaproszenie na zabawę andrzejkową!!!

 

Zajęcia pozalekcyjne od 02.10.2017r.

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017r. – rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2017r. – zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2018r. – ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018r. – wiosenna przerwa świąteczna

18 – 20 kwietnia 2018r. – egzaminy gimnazjalne

22 czerwca 2018r. – zakończenie roku szkolnego.

I półrocze – 4.09.2017 – 12.01.2018

II półrocze – 15.01.2018 – 22.06.2018

Na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603) ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej i gimnazjum:

31 października 2017r.

18 kwietnia 2018r.

19 kwietnia 2018r.

20 kwietnia 2018r.

30 kwietnia 2018r.

02 maja 2018r.

04 maja 2018r.

01 czerwca 2018r.

men-kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018

—————————————————————————————-

14 września 2017r. wybrano nowy skład Rady Rodziców:

– przewodnicząca – Bożena Kaczmarek,

– zastępcy – Bogusława Kaliska i Malwina Bronk,

– sekretarz – Katarzyna Heksel,

– skarbnik – Wioleta Kaliszewska.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

————————————————–

W roku szkolnym 2017/2018 składka na ubezpieczenie  dla uczniów wynosi:

uczniowie kl. I – VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum – 23,00 zł

dzieci przedszkola i klas „0” – 13,00 zł

Zakres ubezpieczenia:

NNW SZKOŁA STĘŻYCA

NNW PRZEDSZKOLE STĘŻYCA

Składka na Radę Rodziców – 35,00 zł
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę. 

Maria WołkDyrektor Departamentu EkonomicznegoMinisterstwo Edukacji Narodowej

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

styczeń – kwiecień 2017

Rada Rodziców zrealizowała w tym okresie następujące zadania:

 • zakupiono dyplomy na przyjęcie uczniów klas pierwszych SP do grona czytelników biblioteki szkolnej (98 zł);
 • ufundowano radioodtwarzacz do świetlicy szkolnej (439,99 zł);
 • opłacono księgową za rozliczenie roczne (62 zł);
 • zorganizowano zabawę karnawałową, z której dochód wyniósł 4335,82 zł;
 • zakupiono 2 zestawy mikrofonów i zamówiono trzeci;
 • odbył się kiermasz wielkanocny – zebrano 800 zł.

Filmoteka rodzica:

Harmonogram DKF 2017

===================


Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej 2017/2018

Zarządzenie Wójta Gminy Stężyca

Zał.1 do Zarządzenia

Zał 2 do Zarządzenia

wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

zgłoszenie do kl. I SP

 

Rekrutacja do klas sportowych 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ 2017/2018

KWESTIONARIUSZ szkoła podstawowa

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

wrzesień 2016 – styczeń 2017

Rada Rodziców zrealizowała w tym okresie następujące zadania:

 • Ufundowała upominki dla uczniów klas I SP z okazji ich pasowania (146,07zł).
 • Zakupiła wiązankę okolicznościową z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Ufundowała gimnazjalistom przejazd autokarowy do Uniwersytetu Gdańskiego (1000zł).
 • Zakupiła pomoce dydaktyczne dla klasy Ic (438,90zł).
 • Zorganizowała kiermasz Bożonarodzeniowy, dzięki któremu pozyskała kwotę 1906 złotych.
 • Przeprowadziła konkurs na najpiękniejszy bożonarodzeniowy wystrój sali lekcyjnej. Na nagrody przeznaczono kwotę zebraną podczas kiermaszu świątecznego.
 • Dofinansowała zakup herbaty dla uczniów (29,50zł).

===============

===============

SZANOWNI PAŃSTWO

    W dniach 26 X 2016 r. – 9 XI 2016 r. odbyła się w szkole podstawowej zewnętrzna ewaluacja przeprowadzona przez wizytatorów do spraw ewaluacji  KO w Gdańsku. W ramach badanych obszarów przeprowadzono wywiady, ankiety z dyrektorem, nauczycielami, uczniami, rodzicami, przedstawicielami samorządu i partnerów szkoły oraz z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i placówki.

Wynik ewaluacji:

–  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne  –    POZIOM WYSOKI

–  Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji    –   POZIOM WYSOKI

    Pragnę wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. Uzyskanie poziomu wysokiego świadczy  o tym, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów  a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej budowane są na wzajemnym szacunku.

                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                      dyrektor Lucyna Kerlin

 

Bezpieczeństwo w sieci i cyberprzemoc

Uwaga – dopalacze!!!

Co warto wiedzieć o dopalaczach – prezentacja

 

 

To Top