2018.11.08_List MEN i GIS do rodziców

———————————————————————————

wszy

————————————————————————————–

PAMIĘTAJ O ZŁOŻENIU WNIOSKU O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu rodziny.

Większość rodzin skorzystała już z programu „Dobry start”. Jednak są jeszcze rodziny, które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie wniosku. A czasu coraz mniej, bo wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada 2018 roku.

Przypomnijmy, że świadczenie „Dobry start” wypłacane jest w tym roku po raz pierwszy, a przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Urząd Gminy Stężyca.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Stężyca ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca stanowiska nr 4,5,6 (obsługujące świadczenia 500 +, świadczenia rodzinne itp.) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także przez Internet przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną . Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać od 1 lipca do 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Wypłata świadczenia dobry start następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Świadczenie jest wypłacane przelewem na konto bankowe lub do odbioru w kasie Urzędu Gminy Stężyca.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start nie będą wydawane decyzje administracyjne – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

wniosek 300+

załacznik do wniosku, w przypadku gdy uprawnionych do 300+jest więcej niż 5 dzieci

—————————————————————-

MOMO Challenge – policja ostrzega przed makabryczną grą

—————————————————————–

Ile ważą plecaki naszych dzieci?

ważne informacje

————————————————————————————–

Uwaga ważne!!!

Zachęcamy do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2019 roku.

DOSTOSOWANIA

—————————————————–

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 • 3 września 2018r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 – 31 grudnia 2018r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 11 – 24 lutego 2019r. – ferie zimowe
 • 10 – 12 kwietnia 2019r. – egzamin gimnazjalny
 • 15 – 17 kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty
 • 18 – 23 kwietnia 2019r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 21 czerwca 2019r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r. – ferie letnie

3 września 2018r. – 11 stycznia 2019r. I półrocze

14 stycznia 2019r. – 21 czerwca 2019r. II półrocze

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 31 października 2018r.
 • 2 listopada 2018r.
 • 12 kwietnia 2019r.
 • 17 kwietnia 2019r.
 • 29-30 kwietnia 2019r.
 • 2 maja 2019r.

—————————————————————————————

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 2018/2019

—————————————————————————————

PRZERWA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLU w roku szkolnym 2018/2019

—————————————————————————————

W dniach 12 – 14 września br. na holu klas I – III (parter) wyłożone są ubrania, których dzieci nie odebrały w minionym i obecnym roku szkolnym. Być może rzeczy odnajdą swoich właścicieli. 

W poniedziałek nieodebrane rzeczy zostaną oddane do Caritasu.


Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazuję w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niektórzy z Państwa mogli go już wcześniej otrzymać od swojego kuratora oświaty. Uprzejmie proszę, aby plakat został umieszczony w widocznym miejscu i był dostępny dla grupy uczniów zainteresowanych przyszłoroczną rekrutacją.

Jednocześnie informuję, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

Uprzejmie proszę o przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zakładce oraz zachęcenie ich do zapoznania się z jej zawartością.

Jestem przekonana, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy uczniowie i ich rodzice zostaną w odpowiedni sposób poinformowani o zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Plakat dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019/2020

————————————-

Zakres ubezpieczenia NNW dla szkoły i przedszkola na rok szkolny 2018/2019

————————————–

Dożywianie we wrześniu:

18 dni x 1,50 zł = 27 złotych.

Wpłat dokonujemy w dniach 3 – 7 września 2018r.

—————————————-

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będzie można bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom. Skorzystanie z możliwości zaszczepienia dziecka jest dobrowolne i bezpłatne. Wystarczy zgłosić się do Lekarza Pierwszego Kontaktu.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/szczepienia-dzieci-z-rocznikow-2013-2016-przeciwko-pneumokokom-komunikat-do-rodzicow-i-opiekunow/


 

Bieg Familijny 2018:

REGULAMIN BIEGU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- bieg Stężyca

———————————-

 

ODPŁATNOŚĆ ZA DOŻYWIANIE  W MAJU  2018

18  dni  x  1,50 zł  =  27,00ZŁ

PŁATNE OD  23.04.- 27.04.2018

———————————-

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

———————————-

Dożywianie w kwietniu 2018

15  dni  x  1,50 zł  =  22,50zł

Dzieci z zerówek, które zapłaciły za marzec, płacą 21,00zł      

PŁATNE OD  22.03.- 28.03.2018

———————————–

SZANOWNI  RODZICE !

 Na podstawie Art.35 ust.2 ustawy z dn.14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r.poz.59 z póź. zm.) i Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca z dn. 24 stycznia 2018r. informuję, że dnia 06 marca 2018r. w godzinach  od 15.00 do 18.00  w szkole w Stężycy,  ul. Abrahama 2, ( sala 04) odbędą się zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZKiW w Stężycy.

Prosimy o zabranie z sobą wypełnionych dokumentów:

 • Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców: http://zkiwstezyca.pl/dla-rodzicow/

Drugi termin zapisów –  7 marca 2018r. w godz. 8.00 – 15.00  w  sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                             Dyrektor

                                                                          Lucyna Kerlin

———————————————–

ODPŁATNOŚĆ ZA DOŻYWIANIE   MARZEC  2018

   20  dni  x  1,50 zł  =  30,00zł

    PŁATNE OD  22.02.- 28.02.2018

———————————————–

REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

Załączniki:

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

OŚWIADCZENIE

———————————————–

Szanowni Państwo !

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy poszukuje nauczyciela języka angielskiego do pracy  w szkole podstawowej. Zatrudnienie – w pełnym wymiarze godzin od 19.02.2018r. do końca roku szkolnego.

                                                                                      Dyrektor

                                                                                       Lucyna Kerlin

———————————————–

SZANOWNI  RODZICE !

  Na podstawie Art.31 ust.1 ustawy z dn.14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r.poz.59 z póź. zm.) i Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca z dn. 24 stycznia 2018r. informuję, że dnia 06 marca 2018r. w godzinach  od 14.00 do 18.00  w Przedszkolu w Stężycy,    ul. Abrahama 2, ( sala P- 9 ) odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego kl. „0” w ZKiW w Stężycy.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do innej placówki, proszę o informację tel.(58 6843310).

Drugi termin zapisów –  7 marca 2018r. w godz. 8.00 – 15.00  w  przedszkolu, bądź w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                             Dyrektor

                                                                          Lucyna Kerlin

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA „SMERFY” ( 2,5 – 5 lat)  OD 26 LUTEGO 2018R DO 9 MARCA 2018R.

 

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych,

klas pierwszych szkoły podstawowej i klasy czwartej sportowej 

2018/2019

INFORMACJA O REKRUTACJI

Zarządzenie Wójta

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania

Zgłoszenie do kl. I SP

Zgłoszenie do kl. IV SP – sportowej

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

———————————————–

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

———————————————–

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

———————————————–

Próbne egzaminy gimnazjalne odbędą się w dniach 22 – 24 stycznia 2018r.

12 stycznia 2018 roku kończy się pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Wychowawcy zorganizują spotkania z rodzicami podsumowujące I okres.

Koszt dożywiania w styczniu: 19 dni x 1,50zł = 28,50zł

Koszt dożywiania w grudniu: 15 dni x 1,50zł = 22,50zł

Szanowni Rodzice! W przedszkolu odbędą się warsztaty językowo – kulturowych organizowane przez organizację AIESEC.

Do przedszkoli skierowany jest projekt International Kindergarten. Organizacja warsztatów przewidziana jest w okresie 04.12.2017-21.01.2018. W terminie 25-31.12.2017 przewidzieliśmy tygodniową przerwę świąteczną. Projekt ma na celu wykreowanie u najmłodszych postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur poprzez umożliwienie im interakcji z reprezentantami różnych państw.

13 listopada 2017r. godz.17.00 – WYWIADÓWKA

W programie: wystąpienie prawnika, akademia z okazji Święta Niepodległości, spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

 

Energy drinki info dla rodziców

 

ODPŁATNOŚĆ ZA DOŻYWIANIE  – LISTOPAD  2017

 OSOBY, KTÓRE PŁACIŁY ZA DOŻYWIANIE  W PAŹDZIERNIKU

20  dni  x  1,50 zł  =  30,00zł

POZOSTAŁE OSOBY      

21 dni  x 1,50zł= 31,50zł

   PŁATNE OD  24.10.- 30.10.2017r.

Zaproszenie na zabawę andrzejkową!!!

 

Zajęcia pozalekcyjne od 02.10.2017r.

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017r. – rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2017r. – zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2018r. – ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018r. – wiosenna przerwa świąteczna

18 – 20 kwietnia 2018r. – egzaminy gimnazjalne

22 czerwca 2018r. – zakończenie roku szkolnego.

I półrocze – 4.09.2017 – 12.01.2018

II półrocze – 15.01.2018 – 22.06.2018

Na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603) ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej i gimnazjum:

31 października 2017r.

18 kwietnia 2018r.

19 kwietnia 2018r.

20 kwietnia 2018r.

30 kwietnia 2018r.

02 maja 2018r.

04 maja 2018r.

01 czerwca 2018r.

men-kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018

—————————————————————————————-

14 września 2017r. wybrano nowy skład Rady Rodziców:

– przewodnicząca – Bożena Kaczmarek,

– zastępcy – Bogusława Kaliska i Malwina Bronk,

– sekretarz – Katarzyna Heksel,

– skarbnik – Wioleta Kaliszewska.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

————————————————–

W roku szkolnym 2017/2018 składka na ubezpieczenie  dla uczniów wynosi:

uczniowie kl. I – VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum – 23,00 zł

dzieci przedszkola i klas „0” – 13,00 zł

Zakres ubezpieczenia:

NNW SZKOŁA STĘŻYCA

NNW PRZEDSZKOLE STĘŻYCA

Składka na Radę Rodziców – 35,00 zł

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę. 

Maria WołkDyrektor Departamentu EkonomicznegoMinisterstwo Edukacji Narodowej

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

styczeń – kwiecień 2017

Rada Rodziców zrealizowała w tym okresie następujące zadania:

 • zakupiono dyplomy na przyjęcie uczniów klas pierwszych SP do grona czytelników biblioteki szkolnej (98 zł);
 • ufundowano radioodtwarzacz do świetlicy szkolnej (439,99 zł);
 • opłacono księgową za rozliczenie roczne (62 zł);
 • zorganizowano zabawę karnawałową, z której dochód wyniósł 4335,82 zł;
 • zakupiono 2 zestawy mikrofonów i zamówiono trzeci;
 • odbył się kiermasz wielkanocny – zebrano 800 zł.

Filmoteka rodzica:

Harmonogram DKF 2017

===================


Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej 2017/2018

Zarządzenie Wójta Gminy Stężyca

Zał.1 do Zarządzenia

Zał 2 do Zarządzenia

wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

zgłoszenie do kl. I SP

Rekrutacja do klas sportowych 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ 2017/2018

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

wrzesień 2016 – styczeń 2017

Rada Rodziców zrealizowała w tym okresie następujące zadania:

 • Ufundowała upominki dla uczniów klas I SP z okazji ich pasowania (146,07zł).
 • Zakupiła wiązankę okolicznościową z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Ufundowała gimnazjalistom przejazd autokarowy do Uniwersytetu Gdańskiego (1000zł).
 • Zakupiła pomoce dydaktyczne dla klasy Ic (438,90zł).
 • Zorganizowała kiermasz Bożonarodzeniowy, dzięki któremu pozyskała kwotę 1906 złotych.
 • Przeprowadziła konkurs na najpiękniejszy bożonarodzeniowy wystrój sali lekcyjnej. Na nagrody przeznaczono kwotę zebraną podczas kiermaszu świątecznego.
 • Dofinansowała zakup herbaty dla uczniów (29,50zł).

===============

===============

SZANOWNI PAŃSTWO

    W dniach 26 X 2016 r. – 9 XI 2016 r. odbyła się w szkole podstawowej zewnętrzna ewaluacja przeprowadzona przez wizytatorów do spraw ewaluacji  KO w Gdańsku. W ramach badanych obszarów przeprowadzono wywiady, ankiety z dyrektorem, nauczycielami, uczniami, rodzicami, przedstawicielami samorządu i partnerów szkoły oraz z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i placówki.

Wynik ewaluacji:

–  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne  –    POZIOM WYSOKI

–  Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji    –   POZIOM WYSOKI

    Pragnę wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. Uzyskanie poziomu wysokiego świadczy  o tym, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów  a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej budowane są na wzajemnym szacunku.

                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                      dyrektor Lucyna Kerlin

 

Bezpieczeństwo w sieci i cyberprzemoc

Uwaga – dopalacze!!!

Co warto wiedzieć o dopalaczach – prezentacja

 

 

 

To Top