Wybory samorządowe 2017

18 września 2017 roku w naszej szkole odbyły się ogólnoszkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.  Podczas demokratycznego głosowania wyłoniony został następujący skład: Przewodnicząca – Julia Kneba Zastępca z ramienia gimnazjum – Karolina Zaborowska Zastępca z ramienia szkoły podstawowej – Natalia Bednarek Sekretarz – Łukasz Mach Skarbnik – Aleksandra Szulist Szef sekcji kulturalno-rozrywkowej – Jakub Mach […]

Read More

Razem na rowerowym szlaku

27 września br. uczestniczyliśmy w niezwykłym wydarzeniu – otwarciu ścieżki rowerowej na trasie Stężyca – Gołubie. Ze szkoły wyruszyło około 330 rowerzystów – uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników – wyposażonych w okolicznościowe kamizelki odblaskowe.  Od godziny 10.00 co minutę wyruszała jedna grupa z opiekunami. W niebezpiecznych miejscach pomagali nam strażacy ze Stężycy i […]

Read More

„Dzień bez samochodu”

Zaproszenie na festyn rowerowy „Dzień bez samochodu” Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Gminę Stężyca Projektu „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi” zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPPM.09.01.01-22-0002/16-00 zawartą dnia 6 października 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania  9.1.1. […]

Read More
To Top