Dzień Edukacji Narodowej

14 paŸdziernika obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej    W pištek 11 paŸdziernika  obchodziliœmy w naszej szkole Œwięto Edukacji Narodowej. W zwišzku  z tym, korytarze wypełniali odœwiętnie ubrani uczniowie. Odbyły się również okolicznoœciowe apele. Uroczystoœć uœwietnili  swoim przybyciem zaproszeni goœcie, m.in. emerytowani nauczyciele  oraz przewodniczšca Rady Rodziców – pani Joanna Adamska. Po zakończeniu bardzo wesołej częœci artystycznej, […]

Read More

Harcerski Start

W dniach 4 – 6 paŸdziernika w Starej Kiszewie odbył się Harcerski Start Hufca ZHP Koœcierzyna. Harcerski Start połšczono ze œwiętowaniem  30 urodzin 1 Harcerskiej Drużyny Turystycznej „Wandry” im. Aleksandra Kamińskiego ze Starej Kiszewy. Harcerze i zuchy mogli stawić czoła licznym konkurencjom, ale pierwsze miejsca zdobyli w strzelaniu z łuku i rzucie oponš. CZUWAJ!

Read More

Uroczyste œlubowanie uczniów klas pierwszych

8 paŸdziernika 2013r. na „deskach” hali sportowej odbyło się œlubowanie klas pierwszych. Na uroczystoœć przybyli ważni goœcie, m. in. Wójt Gminy Stężyca p. Tomasz  Brzoskowski, proboszcz naszej parafii ks. Bogdan  Lipski, sołtys sołectwa wsi Stężyca p. Halina Kulwikowska, przewodniczšca Rady Szkoły p . Joanna  Adamska, przedstawiciel Rady Gminy Stężyca p. Tomasz  Zielke oraz rodzice pierwszoklasistów. […]

Read More

Bezpieczni w drodze do szkoły i domu

 30 wrzeœnia 2013r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem  p. Rafałem Ebertowskim. Pogadanka dotyczyła zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu. Pan policjant omawiał zasady przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drogach, przypominał o noszeniu znaczków odblaskowych. Dzieci w ciszy słuchały przedstawiciela władz, gdyż mundur zawsze robi na nich wrażenie. Nie […]

Read More

Œwiatowy Dzień Uœmiechu

W roku 2013 Œwiatowy Dzień Uœmiechu przypada na 4 paŸdziernika (pištek) Radosne œwięto obchodzone w pierwszy pištek paŸdziernika od 1999 roku. Pomysłodawcš tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym œwiecie symbolu żółtej uœmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć […]

Read More

Sprzštanie Œwiata – Polska 2013

W dniach 19-25 wrzeœnia 2013 r. włšczyliœmy się po raz  kolejny w akcję   ,, Sprzštanie Œwiata – Polska 2013” . Przez cały czas jej trwania wszystkie klasy wraz z wychowawcami dzielnie przemierzały Stężycę , żeby pomóc ,,Matce Naturze ” i oczyœcić naszš planetę ze zbędnych odpadów .                               Teraz  jest  pięknie  i  czysto  !

Read More

Dzień Chłopaka

  Najserdeczniejsze życzenia szczęœcia, zdrowia, miłoœci oraz radoœci tym małym i tym dużym kochanym mężczyznom z naszej szkoły składajš dziewczyny z Samorzšdu Uczniowskiego!     

Read More

Wybory do Rady Samorzšdu Uczniowskiego

                                W miniony czwartek , tj. 19 wrzeœnia 2013r. ,  odbyły się długo oczekiwane wybory do Rady Samorzšdu Uczniowskiego . Wzięła w nich udział cała społecznoœć uczniowska od klasy czwartej wzwyż . 23 wrzeœnia 2013, podczas walnego zebrania, ukształtowała  się   nowa  Rada Samorzšdu Uczniowskiego. Okazuje się, że w tym roku szkolnym rzšdzić będš dziewczyny,  pod […]

Read More

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

    2 wrzeœnia 2013 roku  na szkolnych korytarzach znowu zrobiło się głoœno: 630 uczniów i 56 nauczycieli  ZKiW w Stężycy  powitało kolejny rok szkolny , dajšcy szansę na rozwijanie  zainteresowań , zdobywanie nowej wiedzy i doœwiadczeń .     Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie poprzedziła uroczysta Msza Œwięta o godzinie 8.10, po której wszyscy zebrani udali się […]

Read More

Inauguracja roku przedszkolnego

W dniu 02.09.2013r. dzieci przekroczyły próg przedszkola. Przy zabawach integracyjnych miały okazję poznać swoje imiona i zaprzyjaŸnić się. Następnie starszaki oprowadzały swoich nowych kolegów i koleżanki po przedszkolu.  więcej zdjęć

Read More
To Top