Drzewko za makulaturę

Przez ostatnich kilka tygodni Samorzšd Szkolny koordynował w naszej szkole akcję Dziennika Bałtyckiego „Drzewko za makulaturę”.   Uczniowie przynosili stare gazety, ksišżki, zeszyty, opakowania itp. Uzbierało się tego ponad 400 kg! 30 kwietnia br. Zarzšd Samorzšdu zawiózł makulaturę do punktu zbiórki w Koœcierzynie. Chłopcy musieli przenieœć nasze zbiory przez cały Koœcierski Ogródek Jordanowski, wymagało to nie lada siły ^_^ […]

Read More

Z flagš narodowš przez najnowszš historię Polski

 Z flagš narodowš przez najnowszš historię Polski   Pod takim tytułem przeprowadzona została lekcja historii dla klas V przez współpracownika IPN paniš  Monikę Bronowickš, w ramach przypomnienia uczniom wartoœci symboli narodowych,co wišże się ze Œwiętem Flagi obchodzonym 2 maja. Przedstawiała ona zarys najnowszych dziejów Polski, ukazanych poprzez fotografie i krótkie teksty Ÿródłowe.Na zajęciach uczniowie poznali […]

Read More

Przeglšd Scenek Profilaktycznych

  07.05.2013, jak co roku uczniowie klas II gimnazjum wzięli udział w organizowanym w szkole w Kamienicy Szlacheckiej Gminnym Przeglšdzie Scenek Profilaktycznych. Impreza odbyła się pod hasłem „Młodzież kontra używki”.  Nasi aktorzy wraz z wychowawczyniami paniš Teresš Richert i Kamilš Simon przygotowali przedstawienie pt. „Przemoc, alkohol, narkotyki”, które bardzo zainteresowało zebranš widownię. Spektakle miały na […]

Read More

Obchody Œwięta 3 Maja

         Dnia 30 kwietnia b.r. odbył się apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.    Akademię przygotowali uczniowie klas Iga i Igb, pod kierunkiem wychowawczyń – p. Emilii Brunki i p. Renaty Dorau-Rospęk. Dzięki tej uroczystoœci młodzież oraz dzieci  miały  okazję  przypomnieć  sobie  historię  uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji. Klasy pierwsze przedstawiły jš w postaci […]

Read More

Sukcesy naszych gimnazjalistów

   Patryk Borzestowski (III Gb) zdobył I miejsce w Gminnym Konkursie „Matematyka, fizyka, chemia w zadaniach” w Szymbarku.    Drużyna w składzie: Natalia Hinca (II Gb), Klaudia Dzwonkowska (II Ga) oraz Zuzanna Gostkowska (IGa) godnie reprezentowały naszš szkołę w finale konkursu „Mój przyjaciel – bank” w Wejherowie. Klaudia Dzwonkowska zdobyła III m-ce i wygrała MP-4! […]

Read More

zbiórka makulatury

Samorzšd Uczniowski ogłasza akcję zbiórki makulatury. Papier (z informacjš o klasie) oddajemy do gabinetu 207 do 19.04.2013 (pištek). Za każdy kilogram makulatury klasa otrzyma 10 punktów wliczanych do Konkursu o Miano Najlepszej Klasy. Zachęcamy do udziału!!!!

Read More

Spektakle profilaktyczne

Dnia 11 kwietnia 2013r. nasza szkoła goœciła teatr ”Kurtyna” z Krakowa , który przedstawił dwie scenki profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI  i gimnazjum pt.: „Utracone marzenia” i „Internetowa pułapka”. „Utracone marzenia” Opowiada historię Tomka i Marysi, nastolatków których losy połšczyło dramatyczne zdarzenie. Tomek, uczeń liceum, zdał egzamin na prawo jazdy i od kilku dni posiada […]

Read More

HERBATKA Z BOHATERAMI NASZYCH LEKTUR

W œrodę 10 kwietnia 2013r. uczniowie klasy IIgb z okazji swojej trzechsetnej lekcji języka polskiego zorganizowali „Wiosennš herbatkę z bohaterami lektur”. O szczegółach imprezy i konkursie dla wszystkich dowiecie się otwierajšc zakładkę „Projekty”.

Read More

Turniejada „Zielony Słoń 2013”

  W dniach 5 – 7 kwietnia 2013r. w Koœcierzynie odbyła się X Turniejada Hufca ZHP Koœcierzyna „Zielony Słoń 2013”. Po apelu inaugurujšcym zlot harcerze podczas spotkania przy œwiecach zaprezentowali scenki ilustrujšce wybrany punkt Prawa Harcerskiego. Były też œpiewy i plšsy. W sobotę po œniadaniu wszystkie drużyny uczestniczyły w biegu patrolowym po Koœcierzynie. Trzeba było […]

Read More

Powiatowy Przeglšd Niemieckojęzycznych Scenek Teatralnych

13.03.2013 grupa teatralna z klasy IIIGA w składzie: Paulina Bronk, Jakub Cichosz, Robert Cichosz, Weronika Cichosz, Kinga Sikorska, Mateusz Sikorski, Paweł Wiczkowski, Justyna Zaborowska i Daniel Zblewski wraz z opiekunkš paniš Kamilš Simon wzięła udział w IX Powiatowym Przeglšdzie Niemieckojęzycznych Scenek Teatralnych w Klukowej Hucie.  Uczniowie przygotowali komediowe przedstawienie pt. „Der Weihnachtsmann hat sich verliebt”, […]

Read More
To Top