Wszystkich Œwiętych

Poczštek listopada to dni pełne zadumy i refleksji nad przemijaniem. 1 listopada to œwięto Wszystkich Œwiętych, a 2 listopada to Dzień Zaduszny. W tych dniach szczególnie pamiętamy o naszych bliskich, którzy odeszli; odwiedzamy cmentarze, dekorujemy groby, zapalamy symboliczne œwiatełka, modlimy się… Pamiętajmy również o tych, którzy walczyli o wolnš Polskę i uczcijmy też ich pamięć.

Read More

Spotkanie z teatrem

22 paŸdziernika 2013 roku młodzież gimnazjalna z naszej szkoły miała możliwoœćwzięcia udziału w nietypowym przedstawieniu teatralnym w sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Koœcierzynie. Aktorzy przybyli z Krakowa. Byli to młodzi, ambitni ludzie, którzy pokazywali swoje umiejętnoœci. Występ miał formę konkursu. Widzowie za poœrednictwem facebooka mogli głosować na ulubionego aktora. Wygrana gwarantowała zwycięzcy możliwoœć współpracy […]

Read More

Œwięto Pieczonego Ziemniaka

W dniu 17 paŸdziernika 2013r. harcerze wraz z opiekunami obchodzili „Œwięto Pieczonego Ziemniaka”. Na obchody tego œwięta przygotowane zostały liczne zabawy i konkursy, których głównym bohaterem był popularny ziemniak. Stanowił on tworzywo do rzeŸbienia i obierania, a także wystšpił w roli rekwizytu w konkurencjach sprawnoœciowych. Wybrano m.in. króla najdłuższej obierki i mistrza celnoœci w rzucie […]

Read More

Wanoga po Nordzie

5 paŸdziernika 2013r. uczniowie uczęszczajšcy na lekcje języka kaszubskiego wzięli udział w wycieczce do Władysławowa. Przewodnik p. Piotr Kowalewski poprowadził grupę do Latarni Morskiej w Rozewiu, która położona jest nad pięknym klifem. Potem pokazał pałac w Rzucewie i dalej  brzegiem morza grupa dotarła do Osady Łowców Fok. Następnie uczniowie poznali trudy pracy rybaków oraz współczesny […]

Read More

Dzień Edukacji Narodowej

14 paŸdziernika obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej    W pištek 11 paŸdziernika  obchodziliœmy w naszej szkole Œwięto Edukacji Narodowej. W zwišzku  z tym, korytarze wypełniali odœwiętnie ubrani uczniowie. Odbyły się również okolicznoœciowe apele. Uroczystoœć uœwietnili  swoim przybyciem zaproszeni goœcie, m.in. emerytowani nauczyciele  oraz przewodniczšca Rady Rodziców – pani Joanna Adamska. Po zakończeniu bardzo wesołej częœci artystycznej, […]

Read More

Harcerski Start

W dniach 4 – 6 paŸdziernika w Starej Kiszewie odbył się Harcerski Start Hufca ZHP Koœcierzyna. Harcerski Start połšczono ze œwiętowaniem  30 urodzin 1 Harcerskiej Drużyny Turystycznej „Wandry” im. Aleksandra Kamińskiego ze Starej Kiszewy. Harcerze i zuchy mogli stawić czoła licznym konkurencjom, ale pierwsze miejsca zdobyli w strzelaniu z łuku i rzucie oponš. CZUWAJ!

Read More

Uroczyste œlubowanie uczniów klas pierwszych

8 paŸdziernika 2013r. na „deskach” hali sportowej odbyło się œlubowanie klas pierwszych. Na uroczystoœć przybyli ważni goœcie, m. in. Wójt Gminy Stężyca p. Tomasz  Brzoskowski, proboszcz naszej parafii ks. Bogdan  Lipski, sołtys sołectwa wsi Stężyca p. Halina Kulwikowska, przewodniczšca Rady Szkoły p . Joanna  Adamska, przedstawiciel Rady Gminy Stężyca p. Tomasz  Zielke oraz rodzice pierwszoklasistów. […]

Read More

Bezpieczni w drodze do szkoły i domu

 30 wrzeœnia 2013r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem  p. Rafałem Ebertowskim. Pogadanka dotyczyła zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu. Pan policjant omawiał zasady przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drogach, przypominał o noszeniu znaczków odblaskowych. Dzieci w ciszy słuchały przedstawiciela władz, gdyż mundur zawsze robi na nich wrażenie. Nie […]

Read More

Œwiatowy Dzień Uœmiechu

W roku 2013 Œwiatowy Dzień Uœmiechu przypada na 4 paŸdziernika (pištek) Radosne œwięto obchodzone w pierwszy pištek paŸdziernika od 1999 roku. Pomysłodawcš tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym œwiecie symbolu żółtej uœmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć […]

Read More
To Top